บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด
 

บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด หรือ DTS ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยมีจุดประสงค์หลักคือนำเทคโนโลยีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Simulation technology มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบ, ผลิต และการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในสภาวะตลาดที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

บุคคลากรของ DTS มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 hublot replica watches ปี ในกระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี CAE (Computer-Aided Engineering) พร้อมให้บริการทั้งด้านซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม และให้คำปรึกษา นอกจากนี้เรายังมีการติดต่อกับศูนย์บริการด้านการทดสอบวัสดุตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.