บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย Finite Element และ Optimaisation”

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย Finite Element และ Optimaisation”

จัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะนคร ชลบุรี  พบกับวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญด้าน CAE ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.