บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

ข่าวสาร

CAE Seminar and Workshop (17th October 2014)

Agenda:

 

8:30 AM –9:30 AM      :     Registration 

                                       ลงทะเบียน

 

9:30 AM –10:15 AM    :     Introduction to Virtual Simulation Technology

                                       แนะนําเทคโนโลยีการจําลองเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์และ Finite Element

 

10:15 AM –10:30 AM   :     -------------------------Tea Break พักดื่มกาแฟ ทานอาหารว่าง-------------------------

 

10:30 AM –11:30 AM   :    What’s new in Altair Hyperworks v13.0

                                       แนะนําโปรแกรม Altair Hyperworks เวอร์ชั่น 13.0

 

11:30 AM –12:00 AM   :    Advancements in virtual simulation/workshop introduction

                                       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Virtual simulation ในปัจจุบัน/แนะนําก่อนทดลองใช้งานจริงในช่วงบ่าย

 

12:00 PM –1:00 PM     :    -------------------------Lunch Break พักทานอาหารกลางวัน-------------------------

 

1:00 PM –2:15 PM       :    Pre-Simulation setup and Basic analysis

                                       สาธิตขั้นตอนในการเตรียมการวิเคราะห์ และตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาอย่างง่าย

 

2:15 PM –2:30 PM       :    -------------------------Tea Break พักดืมกาแฟ ทานอาหารว่าง-------------------------

 

2:30 PM –3:30 PM       :    Advanced simulation (Vibration/Impact/Optimization)

                                       สาธิตการวิเคราะห์ปัญหาขั้นสูง เช่น Vibration, Impact หรือ Optimization

 

3:30 PM –4:00 PM       :    Conclusion/Q&A 

                                       สรุปการสัมมนาและตอบคําถาม

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.