บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

ข่าวสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การขึนรูปโลหะแผนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์ ่ เอลิเมนต์ (FEM)

รวมภาพและบรรยากาศการสัมมนา : การขึนรูปโลหะแผนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์ ่ เอลิเมนต์ (FEM)

 

     ผ่านมาได้ด้วยดีสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 12-13, 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ บริษัท Design Through Simulation ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดสัมมนาครั้งนี้ และพบกันในงานสัมมนาครั้งต่อไป

cheap replica watches

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.