บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

Moldex3D

Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

Moldex3D - Standard Injection Molding Solutions

Moldex ช่วยเราคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าได้มากกว่า 85% ของการผลิตทั่วไป ได้แก่ การเติมไม่เต็ม, การไหลที่ไม่เท่ากัน, โพรงอากาศ, หรือรอยยุบ เป็นต้น และยังช่วยพัฒนาคุณภาพ โครงสร้าง และลักษณะของชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

More info >>

   

Moldex3D - Solution Package

Moldex3D สามารถช่วยคุณจำลองกระบวนการฉีดขึ้นรูปที่มีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ และความสามารถในกระบวนการผลิต, ลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด, และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนของผลิตภัณฑ์

More info >>

   

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.