บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

Altair HyperWorks

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน

HyperMesh

โปรแกรมประสิทธิภาพสูงสำหรับขั้นตอนเตรียมโมเดล(Pre-processing) เพื่อทำการวิเคราะห์ Finite Element เช่น การ Mesh, การใส่เงื่อนไขการจับยึด (Boundary condition), การใส่แรงต่างๆ (Load) ฯลฯ

More info >>

   

Radioss

โปรแกรมวิเคราะห์ (Solver) สำหรับงาน FEA – Finite Element Analysis ทั้งแบบ Linear และ Non-linear

More info >>

   

Optistruct

เป็น Solver ที่ช่วยให้วิศวกรและนักออกแบบสามารถลดน้ำหนักหรือปรับปรุงรูปร่างชิ้นงานโดยคงประสิทธิภาพไว้ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว

More info >>

   

AcuSolve

โปรแกรมวิเคราะห์ (Solver) ชั้นนำสำหรับปัญหาที่เป็นของไหล หรือ CFD – Computational Fluid Dynamicsสามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วและแม่นยำ

More info >>

   

MotionSolve

โปรแกรมวิเคราะห์ (Solver) ชั้นนำสำหรับงานระบบกลไกที่ซับซ้อน รองรับปัญหาได้ทั้งแบบ Statics, Quasistatics, Kinematics และ Dynamics

More info >>

   

HyperView

โปรแกรมแสดงผลการวิเคราะห์ (Post-processing) สำหรับงาน FEA, Multi-body, XY Plotting ทั้งแบบภาพเคลื่อนไหว3 มิติ และกราฟการแสดงผลแบบAnimation ที่รองรับ

More info >>

   

HyperForm

เป็นโปรแกรม Finite Element สำหรับจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่น

More info >>

   

HyperXtrude

เป็นโปรแกรมจำ ลองกระบวนการรีดโลหะ (Metal Extrusion) และการถ่ายเทความร้อนระหว่างการรีดได้อย่างแม่นยำ

More info >>

   

SolidThinking Evolve

เป็นโปรแกรมออกแบบ 3D Conceptual Design ผ่านหน้าจอ ที่ใช้งานง่าย รองรับผิวแบบ NURBS และสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ConstructionTreeTM

More info >>

   

Solidthinking Inspire

เป็นโปรแกรมสำหรับนักออกแบบ วิศวกร หรือสถาปนิก ที่ช่วยให้ขั้นตอนการออกแบบแนวคิด (Concept design) เป็นไปอย่างง่าย มีประสิทธิภาพ และลดเวลาได้อย่างมากด้วยเทคโนโลยีการทำ Optimization ของ OptiStruct® ผ่านหน้าจอที่ใช้งานง่าย ยิ่งช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับ สามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทฤษฎีการวิเคราะห์ Finite Element

More info >>

   

HyperWorks Enterprise

ด้วยโซลูชั่น ของ PBS Works™ ซึ่งเป็นระบบจัดการภาระงาน (Workload management) และจัดการตารางงาน (Job scheduling) ให้เป็นไปได้ง่ายๆในระดับผู้ใช้งาน

More info >>

   

HyperStudy

โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบศึกษาผลการวิเคราะห์ หรือผลการ Optimization ผ่านหน้าจอที่ง่าย

More info >>

   

MotionView

โปรแกรมที่ผสมผสานการเตรียมโมเดลและแสดงผลรวมถึงการวิเคราะห์ด้วย MotionSolve ผ่านหน้าจอที่ใช้งานง่าย

More info >>

   

HyperCrash

เป็นโปรแกรม Pre-processing ที่สร้างมาเฉพาะสำหรับการจำลองการชน (Crash analysis) และประเมินความความปลอดภัย (Safety evaluation)

More info >>

   

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.