บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

HyperView

                 คือ โปรแกรมแสดงผลการวิเคราะห์ (Post-processing) สำหรับงาน FEA, Multi-body, XY Plotting ทั้งแบบภาพเคลื่อนไหว3 มิติ และกราฟการแสดงผลแบบAnimation ที่รองรับ ได้แก่

₋ Contours (Scalar & Tensor)

₋ Vector plots

₋ CFD streamline plots

₋ Deformed animations

₋ Linear animations

₋ Modal animations

₋ Transient animations

₋ Multi-body dynamics animations with flex-bodies

ไฟล์จาก Solvers ที่สามารถเปิดแสดงผลได้ เช่น rolex replica watches

 

- RADIOSS

- OptiStruct

- MotionSolve

- ABAQUS

- LS-DYNA

- NASTRAN

- ANSYS

- PAMCRASH

- Adams

- MADYMO

- DADS

- SIMPACK

- MOLDFLOW

- MARC

- NIKE3D

- LLNL DYNA

- Others

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.