บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

AcuSolve

AcuSolve

                   คือ โปรแกรมวิเคราะห์ (Solver) ชั้นนำสำหรับปัญหาที่เป็นของไหล หรือ CFD – Computational Fluid Dynamicsสามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วและแม่นยำ ใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบหรือวิศวกรทุกระดับ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความยุ่งยากในการเตรียมโมเดล หรือแม้กระทั้งความชำนาญในการ Mesh ตัวอย่างสมการและเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น

Conservative Equations in 3D

• Incompressible & weakly compressible Stokes and Navier-Stokes equations

• Thermal analysis and conjugate heat transfer

• Multi-layered thermal shell equations

• Multi-species transport equations

• Viscoelastic Material Modeling

Radiation
replica watches

           • Gray body enclosure radiation

• View-factor computation (in parallel)

• Solar radiation model

 

Arbitrary Eulerian Lagrangian (ALE) Technology

• Flexible mesh movement

• Free surface simulation

• Guide surface technology

• Sliding mesh technology

  

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.