บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

HyperStudy

HyperStudy

                 คือ โปรแกรมหรือเครืองมือที่ช่วยให้นักออกแบบศึกษาผลการวิเคราะห์ หรือผลการ Optimization ผ่านหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งานสามารถทดสอบสมมุติฐาน เปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ และดูพฤติกรรมของระบบที่เปลี่ยนไป ให้เข้าใจและเลือกใช้แบบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด โดย Design of Experiments(DOE) method ทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่มีประสิทธิ์ภาพที่สุดโดย Design of Experiments(DOE) method ที่สามารถทำได้ เช่น

Full Factorial

Fractional Factorial

Box-Behnken

Plackett-Burman

Central Composite Design

Latin HyperCube

Hammersley

User defined and direct input of external run-matrix fake cartier watches

อ่านข้อมูลได้โดยตรงจากโปรแกรม CAE ทั่วๆไป เช่น RADIOSS, ABAQUS, Fluent, nCode ฯลฯ

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.