บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

HyperForm

HyperForm

           เป็นโปรแกรม Finite Element สำหรับจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่น มีความสามารถหลักๆ เช่น

            • Nesting interface - คำนวณหาแผ่นคลี่ (Blank-shape), จัดเรียงแผ่นคลี่ และประเมินราคา

            • Quick one-step analysis - คำนวณหาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเบื้องต้น ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการ Tryout

            • Die development tool - สามารถแก้ไข Die face ได้แบบ Parametric และรองรับผิวแบบ NURBS

            • Incremental analysis - การคำนวณด้วย RADIOSS สามารถวิเคราะห์หาบริเวณที่น่าจะเกิดรอยยับย่นหรือ รอยแตกได้อย่างแม่นยำ ช่วยปรับปรุงวิธีการปั้มขึ้นรูปให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

            • Tube Bending and Hydroforming - สามารถจำลองการดัดท่อ และขึ้นรูปด้วยของเหลว cartier replica watches

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.