บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

HyperXtrude

HyperXtrude

              เป็นโปรแกรมจำ ลองกระบวนการรีดโลหะ (Metal Extrusion) และการถ่ายเทความร้อนระหว่างการรีดได้อย่างแม่นยำ เพื่อตอบสนองผู้ผลิตให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาการออกแบบและต้นทุน

การ Tryout ด้วยเทคโนโลยีของโปรแกรม เช่น Rolex Air King Replica

              • GUI (Graphic User Interface) หรือหน้าต่างคำสั่งเฉพาะสำหรับงานรีดโลหะ ช่วยให้ผู้ใช้งานเตรียมโมเดล และใส่เงื่อนไขในการรีดได้อย่างง่ายดาย

              • สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งการรีดวัสดุที่เป็ น โลหะ,Polymer, เซรามิค หรือวัสดุเหนียว (Paste)

              • Tool deflection analysis สามารถวิเคราะห์หาการบิดงอของแม่พิมพ์ และหาค่า Stress ที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้

              • Material Co-extrusion จำลองการรีดขึ้นรูปของวัสดุที่มีมากกว่า 1 ชนิดได้

              • สามารถใช้งานร่วมกับ Altair® HyperStudy® เพื่อทำการ Optimization แม่พิมพ์ เช่น Bearing, Porthole และรูปร่างของ Pocket ให้ดีขึ้นได้

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.