บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

HyperWorks Enterprise

HyperWorks Enterprise

           ด้วยโซลูชั่น ของ PBS Works™ ซึ่งเป็นระบบจัดการภาระงาน (Workload management) และจัดการตารางงาน (Job scheduling) ให้เป็นไปได้ง่ายๆในระดับผู้ใช้งาน ช่วยให้การคำนวณด้วยระบบ HPC - High-Performance Computing เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

            • สามารถสั่ง Run หรือ Submit Job งาน FEA ให้กับเครื่องต่างๆที่มีอยู่ในระบบได้อย่างง่ายดาย

            • ตรวจสอบการทำงาน (Workload) ของระบบได้ทั้งแบบกราฟิก และข้อมูลเชิงวิเคราะห์

            • จัดการไฟล์ FEA รวมถึงดูผลการวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้

            • มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานผ่านอินเตอร์เนท

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.