บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

NovaFlow & Solid CV Gravity Casting

NovaFlow & Solid CV Gravity Casting

     New meshing technology and new advanced numeric models, Control Volume Meshing (CVM) makes it the most efficient simulation package on the market. NovaFlow & Solid CV requires less than one hour to set up a complete simulation including start-up, meshing and running. The resulting simulation will be extremely accurate in accordance with your 3D drawings.

Simulations

      Most of the casting methods on the market can be simulated such as gravity sand casting, gravity permanent mould, low pressure die casting, high pressure die casting, lost wax method, tilt pouring and lost foam process. Commercial alloys can be simulated such as grey- and ductile iron, steel, aluminium alloys, copper-, zinc- and magnesium-based alloys, super alloys, all types of mould and core materials that exist on the market and exothermic materials as well as chills.

    Simulations visualise the consequences of a certain design of gating systems and moulds. Casting defects, such as oxide inclusions due to excessive turbulence, cold-shuts, shrinkage cavities and slag inclusions, can be avoided by optimising the design of the gating and venting system.

3D Import

 • Import of binary and ASCII STL files
 • Possibility to add one solid to another
 • Import of cooling channels and filter
 • STL fixing
 • Boolean functions 
 • Extension functions
 • Positioning functions

 

Simulation cheap rolex replica watches

 • Fastest and most accurate simulation package on the market
 • Multiple processor support
 • The easiest package for setting up and rerunning a simulation
 • Calculation of velocity, pressure, temperature, liquid phase and local solidification time
 • Macro shinkage prediction with the shrinkage criteria and micro shrinkage prediction with the Niyama criteria
 • Mesh size is limited to RAM. In Windows XP 32-bit 3 GB is possible, with 64-bit the limitation is more or less removed

 

NovaFlow&Solid CV characteristics

 • Includes advanced database based on constitution diagrams
 • Accounts for gravity during simulation
 • Calculates air gap formation or heat transfer coefficient
 • Cooling and heating channels (Permanent mould)
 • Cycling with several settings (Permanent mould)
 • Save mould temperature from a rough simulation into a fine-meshed simulation (Permanent mould)
 • Several filling alternatives including bottom pouring ladles, ladle pouring over lip and low pressure casting
 • Particle trace function (tracking of slag inclusions)
 • Auto-simulation, running multiple simulations in a batch
 • Sensors measuring velocity, pressure, temperature, liquid phase and cooling rate at a certain point
 • Flow meter measuring the efficiency of an ingates

 

Results presentation

 • Powerful browsing and slicing in x, y and z directions
 • Built-in animation functions for presentation of results, creation of AVI and real time AVI movie file
 • Two or more simulations can be viewed simultaneously in the browser
 • Printing facility in all modules
 • Possibility to save BMP or JPEG formats in each module

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.