บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

NovaFlow & Solid CV High Pressure Die Casting

NovaFlow & Solid CV High Pressure Die Casting

Faster and more accurate simulations

cheap replica watch uk outlet
designer swiss replica watches

NovaFlow&Solid CV HPD utilizes Control Volume Meshing technology (CVM). With this technology the surface of the 3D model controls the shape of the mesh elements on the border of the casting. This creates cubic elements inside the casting and border cells on the boundary of the casting.

 

Advantages of using the CVM technology

The CVM technology has the following advantages in comparison with the FDM / FEM method

  • For most castings simulation time is reduced to around 10%, with the same or better accuracy. (FDM)
  • Higher accuracy in simulation thanks to perfect despricion of the 3D model. All sections are correct in size. (FDM)
  • CVM needs less cells to define the casting geometry and ensures faster simulations and smaller result files. (FDM)
  • The meshing process is completely automatic and takes only seconds. (FEM)
  • The method enables more advanced calculation such as gas flow, contact task (stress) or full mould process. (FDM)

 

 

NovaFlow&Solid CV unique technology

Besides the new meshing technology NovaFlow&Solid has the following unique functionality:
Formula function for creating your own criteria, for example calculation of Dendrite Arm Spacing (DAS).
With particle tracer function users can more accurately simulate flow behaviour and also induce slag particles into the melt for tracing.

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.