บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

NovaStress CV

NovaStress CV is fast, easy to use and allows the foundry to quickly test several design alternatives. 
 
Fully integrated
    NovaStress CV is fully integrated into the NovaFlow & Solid CV package and works as a postprocessing calculation. The program uses the same technology as NovaFlow & Solid CV, CVM mesh, which exactly describes the original solid geometry. The calculation speed is very fast, much faster than a Flow & Solid simulation. It has been improved further by approximately 10 times in the CV version.

 
Areas with plastic deformations that might have resulted in cracks can be found using the combination of Von Mises stress and Yield stress. The program uses a criterion specially designed for cold tear prediction called effective plastic strain.
 
Characteristics
Calculates the deformation of the casting during solidification. These values can be used to replica breitling watches compensate the pattern so that deformation can be avoided. The deformation can also be exaggerated in 3D.
Extremely easy to use (startup time 1 minute)
The stresses in the casting will indicate where the risk for cracks during solidification might occur. If the stress concentration is big and very sharp, the risk is higher.
The stresses can also be used to dimension the casting so that the pay loads on the casting components do not end up in the same place as the highest stresses.
Criterion for cold tear as well as hot tear prediction.
Measuring tool for measuring the deformation of different parts of the casting in mm.
 
 
Calculation models 
Elasto-plastic model
Isotropic hardening
Contact task - mechanical contact between casting and mould and cores
Built on known calculation theories
Built on CVM meshing technology
 
Calculated fields 
Von Mises stresses cheap rolex fake watches uk
Yield stress - plotting of database values at any time
Deformation in x, y and z direction
Effective plastic strain for cold tear prediction
Hot tear prediction criteria
Work of plastic deformation
Maximal principal stress
Minimal principal stress/pressure
 
Results presentation 
Powerful browsing and slicing in x, y and z directions
Built-in animation functions for presentation of results, creation of AVI and WMV
Two or more simulations can be viewed simultaneously in the browser
Printing facilities
Possibility to save BMP or JPEG formats in each module
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.