บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

Moldex3D - Solution Package

eDesign Basic
มีเครื่องมือการจำลองการเติมที่รวดเร็ว ด้วยความสามารถในการทำ mesh อัตโนมัติ
 
eDesign
มีเครื่องมือการจำลองการขึ้นรูปที่ครบถ้วน ด้วยความสามรถในการทำ mesh อัตโนมัติ
 
Professional
มีการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อกำหนดที่มีความแม่นยำสูงด้วยความสามารถในการ mesh อัตโนมติ
 
มีส่วนเพิ่มเติมที่ยืดหยุ่นสำหรับงานที่มีความแม่นยำสูง หรือ การจำลองกระบวนการพิเศษ
 
IC Packaging
การตรวจสอบการออกแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการห่อหุ้ม
 
Solution Add-on
ส่วนเพิ่มสำหรับการจำลองชิ้นงานในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.