บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

Moldex3D - Standard Injection Molding Solutions

กระบวนการจำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Moldex ช่วยเราคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าได้มากกว่า 85% ของการผลิตทั่วไป ได้แก่ การเติมไม่เต็ม, การไหลที่ไม่เท่ากัน, โพรงอากาศ, หรือรอยยุบ เป็นต้น และยังช่วยพัฒนาคุณภาพ โครงสร้าง และลักษณะของชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 
 
  Flow
 • ดูภาพการไหล
 • คาดการณ์บริเวณที่เกิด weld line หรือ air trap
 • หาขนาด และตำแหน่งของ gate ที่เหมาะสม
 • หาเงื่อนไขของกระบวนการเติมที่เหมาะสม เช่น เวลาการฉีด, อุณหภูมิการหลอมเหลว, ข้อมูลความเร็วของ ram เป็นต้น
 
 
  Pack
 • ประเมินเวลาในการแข็งตัวของ gate
 • หลีกเลี่ยง sink mark หรือ flash 
 • หา packing profile ที่เหมาะสม
 • คาดการณ์บริเวณที่มีโอกาสเกิด volumetric shrinkage
 • คาดการณ์ clamping force
  cheap replica watches
 
 
  Cool
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความเย็น
 • ลด cycle time.
 • คาดการตำแหน่งของ hot spot
 • รองรับการวิเคราะห์ cooling channel network 
 • ออกแบบ และยืนยันประสิทธิผลการทำความเย็น
 
 
  Warp
 • คาดการณ์รูปร่างสุดท้ายของชิ้นงานหลังการฉีด
 • ระบุสาเหตุของการบิดเบี้ยวของชิ้นงาน
 • คำนวณความเค้นตกค้างในชิ้นงาน

anycopy.org/swiss-patek-philippe-c-274.html

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.