บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

สินค้าของเรา
 
Moldex3D
Moldex3D เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันดับต้นๆของโลก ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
 
Altair HyperWorks
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรม (CAE – Computer-Aided Engineering) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยได้รวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน
 
NovaCast
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชิ้นส่วนทุกประเภทที่ผลิตด้วยวิธีการ
 

HyperMesh

 

HyperMesh

 

              คือ โปรแกรมประสิทธิภาพสูงสำหรับขั้นตอนเตรียมโมเดล(Pre-processing) เพื่อทำการวิเคราะห์ Finite Element เช่น การ Mesh, การใส่เงื่อนไขการจับยึด (Boundary condition), การใส่แรงต่างๆ (Load) ฯลฯ เหมาะกับการทำ FE โมเดลต่างๆ เช่น cartier replica

 

• Solid Geometry Modeling

• Shell Meshing

• Model Morphing

• Detailed Model Setup

• Surface Geometry Modeling

• Solid Mesh Generation

• Automatic mid-surface generation

• Batch Meshing

 

                ที่สำคัญ สามารถรับและส่งข้อมูลโดยตรงระหว่างโปรแกรม CAD (CATIA V4/V5, IGES, PRO-ENGINEER, PARASOLID, UNIGRAPHICS, STEP, ACIS, JT Precise) และโปรแกรม CAE ยอดนิยมต่างๆ โดยมี Solver Interface หรือ User profile ของแต่ละ Solver ให้เลือกใช้ได้เลย ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดขันตอนการเรียนรู้และทำงานในหลายๆโปรแกรมได้เป็นอย่างดี

www.kawatches.com

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.