บริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 35 (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: [662] 001 2334   แฟกซ์: [662] 001 2335

บริการของเรา
 
การฝึกอบรม
ให้บริการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน CAE ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 
ให้คำปรึกษา/วิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธี FEA
ให้คำปรึกษา และรับวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรม โดยใช้ซอฟต์แวร์ Finite Element Analysis (FEA)
 

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ให้บริการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน CAE ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฏีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง โดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการอบรมให้เหมาะกับลักษณะงานและความต้องการได้ ดังนี้

     o Project - Based Training อบรมตามลักษณะงานเฉพาะของลูกค้า

     o Academic Training อบรมทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ CAE ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

     o Software Oriented Training อบรมการใช้โปรแกรม CAE ชั้นนำต่างๆ

 

 

  cheap uk replica watches

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าของเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

Copyright 2013 DTSIM.com All Rights Reserved.